/ Referenser / Bäckebrons sågverk

Bäckebrons sågverk 8MW

AKJ Energiteknik var totalentreprenör för maskin- och processutrustningen när den nya pannanläggningen byggdes i en nedlagd pelletsfabrik.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen med gran- och tallbark och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

Kontraktet innefattade projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Projektinformation

Projektinformation

Projekt

Typ
Sågverk

Genomförande

Totalentreprenad
maskin- och processutrustning

Kund

Bäckebrons sågverk AB

Anläggning

Flispanna
Effekt: 8MW

Bränsle
Sågverksbränsle
(bark, spån & flis)

Rening

MC & elfilter

Miljökrav

<30 mg/Nm3 Stoft
<300 mg/Nm3 No

Expansion av verksamhet

Anläggningen ägs av Profura, Bernt Ivarsson och genomgår nu en kraftig expansion där man ökar produktionen till 180 000m3sv.

Bäckebrons sågverk ligger utanför Sunne i Värmland och är specialiserat på klentimmer.

Modernisering av pannanläggning

Befintlig pannläggning var 32 år och för att möjliggöra expansionen har man nu investerat i en ny modern full-automatiserad pannanläggning för fuktiga sågverksbränslen från AKJ Energiteknik.

“För att möjliggöra expansionen investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning för fuktiga sågverksbränslen”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.