Bäckebrons sågverk 8MW

AKJ Energiteknik var totalentreprenör för maskin- och processutrustningen när den nya pannanläggningen byggdes i en nedlagd pelletsfabrik.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen med gran- och tallbark och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

Kontraktet innefattade projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Projektinformation

Projektinformation

Anläggningen driftsatt 2021

Projekt

Anläggningen driftsatt 2021

Typ
Sågverk

Genomförande

Totalentreprenad
maskin- och processutrustning

Kund

Bäckebrons sågverk AB

Anläggning

Flispanna
Effekt: 8MW

Bränsle
Sågverksbränsle
(bark, spån & flis)

Rening

MC & elfilter

Miljökrav

<30 mg/Nm3 Stoft
<300 mg/Nm3 No

Expansion av verksamhet

Anläggningen ägs av Profura, Bernt Ivarsson och genomgår nu en kraftig expansion där man ökar produktionen till 180 000m3sv.

Bäckebrons sågverk ligger utanför Sunne i Värmland och är specialiserat på klentimmer.

Modernisering av pannanläggning

Befintlig pannläggning var 32 år och för att möjliggöra expansionen har man nu investerat i en ny modern full-automatiserad pannanläggning för fuktiga sågverksbränslen från AKJ Energiteknik.

“För att möjliggöra expansionen investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning för fuktiga sågverksbränslen”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

lars-ake@akj.se
070 – 670 02 66
lars-ake@akj.se
070 – 670 02 66

Referenser

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

Läs mer om projektet

2MW

Industri

Läs mer om projektet

12MW

Moelven

Publiceras inom kort

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.