/ Referenser / Filipstads Värme

Fjärrvärme 4 + 1.3MW

Fjärrvärme
4 + 1.3MW

Filipstads Värme levererar fjärrvärme till Filipstad. Fjärrvärmenätet är på ca 50GWh och målsättningen har varit att konvertera bort all fossil olja. Projektet genomfördes under 2019 och avser ny flispanna 4MW med bränsleinmatning och rökgasrening 1,3MW.

Entreprenaden innefattade mark, pålning, bygg, bränslehantering, förbränningsutrustning, hetvattenpanna, rörsystem, el- styrinstallation, elfilter samt rökgaskondensering.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad ABA där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga bygg- och processrelaterade discipliner.

Projektinformation

Projekt

Typ
Fjärrvärmeanläggning

Genomförande

Totalentreprenad

Kund

Filipstad Energi AB

Anläggning

Flispanna
Effekt: 4MW

Rökgaskondensor
Effekt: 1.3MW

Rening

Elfilter

Miljökrav

<25mg/Nm3 stoft
<240mg/Nm3 No

Optimerad förbränning

Förbränningsutrustningen är anpassad för lågvärdiga fuktiga sågverksbränslen och optimerades för att maximera årsverkningsgrad, rökgasåtervinning och minimera emissioner.

Efter att anläggningen nu har optimerats uppvisar den låga emissioner och hög verkningsgrad.

Fjärrvärme i absolut framkant

Målet har varit att bygga en kostnadseffektiv, hållbar fjärrvärmeanläggning som visar att Filipstads värme är i absolut framkant inom fjärrvärme och hållbar utveckling.

“Förbränningsugnen är konstruerad av AKJ och har ett murverk av mycket hög kvalité”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.