Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

60 år med kompetent och kunnig personal

I 60 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals värmeanläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning, projektledning, installation, service och underhåll.

Service för alla anläggningar

Våra servicetekniker är experter på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning samt trimma in er förbränningsanläggning för att optimera och effektivisera driften.

Nyheter

2023-11-01

Vänersborg 18MW

AKJ Energiteknik bygger ny pelletseldad 18MW pannanläggning för reserv- och spetslasteffekt till Vattenfalls fjärrvärmenät i Vänersborg.

Fjärrvärmenätet i Vänersborg är på ca. 160 GWh och försörjs i huvudsak med spillvärme från Vargön Alloys smältverk. Vargön Alloys producerar ferrolegeringar för rostfritt stål och processen genererar stora mängder överskottsvärme som återvinns via avgaspannor som är kopplade mot fjärrvärmenätet. Nu investerar Vattenfall i ett nytt fjärrvärmeverk med pannanläggning från AKJ Energiteknik som kommer ersätta bef oljepannor som eldats med bioolja.

2023-08-12

Ny panncentral Arla Foods mejeri i Falkenberg

AKJ Energiteknik bygger ny panncentral som konverterar Arla Foods mejeri i Falkenberg från fossilt till förnybart och möjliggör fortsatt expansion av fossilfri fjärrvärme i Falkenberg.

Falkenberg Energi producerar årligen ca 70GWh och kommer äga och drifta den nya panncentralen. Arla är världens största tillverkare av ekologiska mjölkprodukter. Arlas mejeri i Falkenberg är Europas största cottage cheese-mejeri och tillverkar bla Keso och proteinprodukter. Totala produktionen motsvarar ca 100miljoner kg mjölk per år.

Referenser

12MW

Moelven Valåsen

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

5MW

Orkla Foods

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.