Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

60 år med kompetent och kunnig personal

I 60 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals värmeanläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning, projektledning, installation, service och underhåll.

Service för alla anläggningar

Våra servicetekniker är experter på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning samt trimma in er förbränningsanläggning för att optimera och effektivisera driften.

Nyheter

2023-02-25

Sågverk Fagersta 5MW

Karl Segerströms sågverk ligger utanför Fagersta och producerar konstruktionsvirke för tex limträbalkar, takstolar och paneler. Karl Segerström AB är specialiserade på gran. För att möjliggöra expansion investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning från AKJ Energiteknik där man planerar elda huvuddelen bark. En komplett ny panncentral byggs bredvid sågen.

AKJ Energiteknik är totalentreprenör för maskin- och processutrustningen. Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av…

2023-02-05

Kiruna – 10MW pellets

Kiruna är under omfattande stadsomvandling pga den expanderande gruvindustrin samtidigt som energisystemet ställs om till att i framtiden i huvudsak försörjas med spillvärme från LKAB.

AKJ Energiteknik levererar två st prefabricerade panncentraler till Kiruna för planerbar reserv- och spetslasteffekt.

Pannorna levereras som prefabricerade modulbaserade panncentraler, s.k. TPC, (transportabel panncentral) med en pelletspanna på 5MW…

Referenser

12MW

Moelven Valåsen

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

5MW

Orkla Foods

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.