Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Kompletta
systemlösningar
för högeffektiv
energiproduktion

Läs mer om Moelven 12MW

60 år med kompetent och kunnig personal

I 60 år har vi med kompetent och kunnig personal erbjudit hållbara energilösningar som effektiviserat tusentals värmeanläggningar. Vi arbetar i hela kedjan med rådgivning, projektledning, installation, service och underhåll.

Läs mer om oss

Service för alla anläggningar

Våra servicetekniker är experter på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning samt trimma in er förbränningsanläggning för att optimera och effektivisera driften.

Läs mer om service

Nyheter

2021-12-03

Haparanda värmeverk 10MW

AKJ Energiteknik bygger ny fliseldad 10MW pannanläggning med rökgaskondensering till Haparanda värmeverk. Fjärrvärmenätet är på ca 60GWh och har varit baserat på huvuddelen torv och energileveranser från Torneå i Finland.

Bef baslastpanna är från 1984 och nu har Haparanda investerat i en ny modern pannanläggning från AKJ Energiteknik. Målet med satsningen är att få en egen säker fossilfri baslastproduktion.

Läs mer
2021-11-07

Kumla 5MW

AKJ Energiteknik konverterar livsmedelsindustri från fossil gas till bioenergi. Fabriken är en av Sveriges större producenter av saft, drycker, kräm, gröt och färdig mat med en produktion på ca 62000ton.

Målet är en fossilfri ångproduktion, konverteringen motsvarar ca 3500 ton CO2 per år. AKJ har designat ångsystemet utifrån produktionens speciella cykler och processer.

Läs mer

Referenser

12MW

Moelven Valåsen

Läs mer om projektet

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

Läs mer om projektet

8MW

Sågverk

Läs mer om projektet

5MW

Orkla Foods

Läs mer om projektet

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.