/ Referenser / Moelven

Moelven Valåsen 12MW

Anläggningen har en prestanda på 12MW med fina emissionsvärden, den driftsattes i början av 2022 i enlighet med tidplan och inom budget. Projektet genomfördes med sågverket i full drift med hög fokus på logistik och säkerhet (inga olyckor).

AKJ Energiteknik var totalentreprenör för hela projektet som innefattade mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och bränslelager, bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, styr-, och elinstallationer samt värmedistributionssystem för 28MW.

Förbränningsutrustningen är utförd med AKJs förbränningssystem med rörligt roster för fuktiga sågverksbränslen och har optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner.

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet.

Projektinformation

Projektinformation

Projekt

Typ
Sågverk

Genomförande

Totalentreprenad

Kund

Moelven Valåsen

Anläggning

Barkpanna
Effekt: 12MW

Bränsle
Sågverksbränsle
(bark, spån & flis)

Rening
MC & Elfilter

Miljökrav

<30 mg/Nm3 Stoft
<300 mg/Nm3 NoX

Loading...

“Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet.”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Referenser

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

5MW

Orkla Foods

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.