Moelven Valåsen 12MW

Konvertering av livsmedelsindustri från fossil gas till bioenergi. Fabriken är en av Sveriges större producenter av saft, drycker, kräm, gröt och färdig mat med en produktion på ca 62000ton.

AKJ har designat ångsystemet utifrån produktionens speciella cykler och processer. Pannanläggningen på ca 5MW utförs med AKJs avancerade förbränningssystem samt rökgasreningsutrustning med elektro filter.

AKJ är totalentreprenör och kontraktet omfattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med mark, grundläggning, pannbyggnad, förbränningsutrustning, ång- och matarvattensystem, bränslehantering, el-, styr-, rörinstallationer samt rökgasrening.

Projektinformation

Projektinformation

Anläggningen driftsatt 2022

Projekt

Anläggningen driftsatt 2022

Typ


GenomförandeKund

Anläggning

Brikettpanna
Effekt: 5MW

Bränsle

Rening


Miljökrav

Loading...

“AKJ har designat ångsystemet utifrån produktionens speciella cykler och processer”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

lars-ake@akj.se
070 – 670 02 66
lars-ake@akj.se
070 – 670 02 66

Referenser

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

Läs mer om projektet

8MW

Sågverk

Läs mer om projektet

5MW

Orkla Foods

Läs mer om projektet

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.