/ Produkter

Produkter

Vi kan erbjuda dig ett komplett urval av tjänster och produkter för din anläggning i hela sverige.

Prefabricerade Panncentraler

Vi har färdiga lösningar med transportabla panncentraler för biobränsle upp till 4MW per modul. Panncentralen levereras komplett installerad och innehåller allt som krävs för en komplett värmeanläggning.

Styrsystem

Vi arbetar med moderna PLC-baserade styr- och övervakningssystem, speciellt anpassade för driftpersonal och styrning via internet.

Vi bygger, renoverar, effektiviserar styrningar och eldningssystem för biovärmeanläggningar. Styrningen kan innefatta alla panncentralens funktioner såsom överordnade system, ackumulatortankar, reglering av kulvertsystem mm. I våra åtagande ingår elkonstruktion, programmering, dokumentation och tillverkning.

Operatörspanelerna visar driftsdata och trendhistorik. Styrsystemet kan fjärrstyras via internet. Med telefon, dator eller surfplatta kan driftspersonal enkelt övervaka och reglera värmeanläggningen.

Biopannor

Biopannor

Lösningen bygger på en integrerad vattenkyld biobränslepanna med luft/vattenkylda rörliga roster. Eldstadens är väggar är eldfast infodrade. Eldningen sker på ett hydrauliskt rörligt roster med ca 25% Cr-halt, som garanterar hög bränsleflexibilitet och effektiv förbränning. Aska och slagg matas automatiskt ut. Förbränningsugnen är försedd med primär-, sekundär och tertiärluftstillförsel för effektiv förbränning. Pannas tuber sotas med automatisk sotningsutrustning.

Luftkylda förugnar

Luftkylda förugnar

Luftkylda ugnar med rörliga roster för fuktiga bränslen. Tegelklädda innerväggar i ugnen möjliggör förbränning av fuktiga bränslen. Yttersidorna ovan rostern är beklädda med låga keramiska kanter. Gaserna leds över ett tändvalv in i en keramisk gashals där slutförbränningen äger rum. En stor rosteryta i kombination med en väl tilltagen efterbrännkammare ger bra miljövärden. Ugnen kan anslutas till olika typer av pannor. Förugnen klarar stora bränslevariationer och kan utrustas med gammavakt och rökgasåterföring för att optimera förbränningsregleringen.

Kontaktperson

Per Hällebo

Kontakta Per Hällebo som är  ansvarig för ombyggnation och eftermarknad för ytterligare information.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.