/ Referenser / Töreboda

Daloc 2MW

Konvertering från fossil olja till bioenergi åt en av Sveriges större dörrproducenter. Anläggningen består av två fabriker som kopplats samman med fjärrvärmekulvert.

En ny biopanna har uppförts som använder restprodukter från produktionen i form av träbriketter. Förbränningsutrustningen utförs därför med AKJ’s avancerade förbrännings- och styrsystem i kombination med NOx-reduceringsutrustning SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) samt rökgasreningsutrustning med elektrofilter.

Anläggningen anpassades för att optimera driftstillgänglighet, miljöprestanda och förberedes även för elgenerering med ORC-turbin (Organic rankine cycle).

Leveransen innefattade biobränsleeldad hetvattenpanna, bränsleinmatning, el-, styr och rörinstallationer samt rökgasrening.

Projektinformation

Projektinformation

Projekt

Typ
Industrivärme

Genomförande

Totalentreprenad exkl. bygg

Kund

Daloc

Anläggning

Brikettpanna
Effekt: 2MW

Bränsle
Limträ med högt kväveinnehåll, rest från produktion

Rening
MC & Elfilter

Miljökrav

<50 mg/Nm3 Stof
<300 mg/Nm3 NOx

NOx-reducering

Förbränningsutrustningen har AKJ’s avancerade förbrännings- och styrsystem i kombination med NOx-reduceringsutrustning SNCR (Selective Non Catalytic Reduction).

Utmanande bränsle

Som bränsle används restprodukter från dörrproduktionen som innehåller hög kvävehalt, vilket ger höga Nox-utsläpp.

Men tack vare AKJ’s goda förbränning tillsammans med SNCR hålls utsläppsnivåerna under aktuella gränsvärden.

“Anläggningen är utrustad med AKJ’s avancerade förbrännings- och styrsystem”

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.