/ Service

Service för alla anläggningar

Vi erbjuder service och underhåll för alla typer av energiproducerande anläggningar i spannet 50 kW – 20 MW.

60 år i branchen

Med 60 år i branchen har vi gedigen erfarenhet av att servar samtliga förekommande eldningsutrustningar på marknaden så som: oljebrännare, pelletsbrännare, flisbrännare, pulverbrännare, gasbrännare, stokers, retorter, rosteranordningar, mfl.

Exempel på panntyper vi servar är hetvattenpannor, ångpannor, hetoljepannor, varmluftspannor, elpannor mfl.

“Våra servicetekniker är experter på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning samt trimma in er förbränningsanläggning för att optimera och effektivisera driften.”

För alla bränslen

Vanliga bränslen i de pannanläggningar vi servar är pellets, fastbränsle, briketter, flis, spån, restprodukter från träindustrin, och livsmedelsindustri, sädesavrens etc, bioolja, RME-olja, mineralolja E01 E32 WRD, deponigas, biogas, gasol, vätgas mfl.

Driftsäker anläggning med serviceavtal

Driftsäker anläggning med serviceavtal

Vi kan erbjuda olika typer av serviceavtal för att säkerställa en så driftsäker och energieffektiv anläggning som möjligt.

Med ett väl utvecklat kontaktnät av leverantörer kan vi snabbt ta fram de flesta reservdelar som finns på marknaden. Vi lagerför prioriterade reservdelar för olika oljebrännare (tex Weishupt, Turboflame mfl.), nivåregleringsutrustningar (Erab mfl) samt torrkokningsskydd mm.

Kontaktperson

Per Hällebo

Kontakta Per Hällebo som är  ansvarig för ombyggnation och eftermarknad för ytterligare information.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.