/ Om oss

Mer än 60 år med värme

AKJ har som huvudfokus att alltid erbjuda kunderna hållbara energilösningar.

Bakgrund

1959 grundades Elektriska maskinfirman P.O. Hermansson AB. Företaget arbetade med installation och service av värmeanläggningar och var verksamt till sommaren 1985 då P.O. Hermansson gick i pension.

De tidigare medarbetarna Ove Andersson, Curt Kullberg, Karl-Erik Jansson, Ingvar Jansson övertog därefter firman och bildade AKJ Energiteknik AB. Idag ägs och drivs AKJ av Gustav Jansson, Martin Jansson och Ingvar Jansson.

Verksamhet

Bland de största kunderna återfinns värmeverken runt om i Norden men även olika industrier och större fastighetsägare.

Vi på AKJ servar idag några hundra anläggningar, många anläggningar har företaget servat ända sedan sextiotalet. Den breda erfarenheten av att serva befintliga värmeanläggningar har gett AKJ unika kunskaper om förbränning av allehanda bränslen, allt ifrån olika biooljor till deponigas och restprodukter från träindustrier och livsmedelsproduktion.

Varje år år bygger vi om ett flertal värmeanläggningar som anpassas efter kundernas nya behov och tillgång på bränsle. Nya styrsystem installeras, rostersystem och förbränningsugnar anpassas för att optimera förbränningen, etc.

Hållbarhet enligt AKJ’s modell

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.