Loading...
Nyheter2018-07-25T12:19:12+00:00

Fjärrvärmeanläggning i Vadstena

Vadstena; Utbyggnad med ny fjärrvärmeanläggning, totalentreprenad innefattande mark, va, bygg, stomme, bränslehantering, förbränningsutrustning, rör-, elinstallationer, styrsystem, rökgaskondensering, rökgasrening med el filter mm.

Förbränningsutrustningen är anpassad för lågvärdiga sågverksbränslen och optimerad för att maximera rökgasåtervinning och minimera emissioner.

Målet har varit att genom samverkan bygga en kostnadseffektiv, hållbar fjärrvärmeanläggning som visar att Rindi Vadstena är i framkant inom fjärrvärme. Kontakta oss om ni är intresserade höra mer.

DS Smith i Värnamo

Energikonvertering inom pappersindustrin. Just nu pågår markarbeten i vårt projekt på DS Smith i Värnamo. Projektet har som mål att konvertera ångproduktionen som används vid tillverkning av pappersförpackningar till förnybar energi och sänka miljöpåverkan med motsvarande ca 280 varv runt jorden med bil per år.

AKJ Energiteknik är totalentreprenör, driver och samordnar samtliga discipliner och levererar bränslelager i form av nedsänkt tippficka, förbränningsugn för flis, ångpanna och ångsystem med matarvattenutrustning, elfilter, askhantering, skorsten, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Konverteringsprojekt Nortura Rudshögda

Den 5/10 var det invigning av konverteringsprojektet vi utfört på Nortura Rudshögda, en av Norges större livsmedelsindustrier. Komplicerad ångprocess där vi designat och installerat ett förbränningssystem för lågvärdigt bränsle i form av fuktig bark, flis, spån, ett ångsystem med ångpanna, eco, ångackumulator, kondensat, mava-utrustning mm. Norges lantbruksminister skar bandet och skottade flis, vi önskar dem lycka till med deras nya bioeldade ånganläggning.

Konverteringen motsvarar 275 varv runt jorden med bil per år som ersätts med biprodukter från sågverksindustrin.

Fossilfritt VM 2019

Jämtkraft har valt att anlita AKJ Energiteknik för att uppföra en ny fjärrvärmeanläggning för Åre på 6MW+1,5MW. Fjärrvärmenätet i Åre är ca 40 GWh, satsningen är en del i att erbjuda fossilfri värme till alpina VM 2019.

Kontraktet omfattar hela kedjan med bränslelager i form av nedsänkt tippficka, förbränningsugn för fuktigt biobränsle, hetvattenpanna, elfilter, rökgaskondensering, askhantering, skorsten, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Fosilfritt i Åre 2019, Läs mer…

Fjärrvärmeanläggning Mora

4/5 Invigning av fjärrvärmeanläggningen vi på AKJ byggt i Mora åt E.On, starkt jobbat alla inblandade.

Sunne 6MW flis/barkpanna drift

Biopanna 6MW Sunne för bark/flis driftsatt enl. tidplan.

Pelletspanna 1MW TPC Lesjöfors

Pelletspanna 1MW samt oljepanna 1MW i prefabricerad panncentral till Lesjöfors.

Pelletspanna 300kW Dalslånged

Pelletspanna 300kW samt oljepanna 500kW till Dalslånged.

Pelletspanna 320kW Färgelanda

Pelletspanna 320kW och oljepanna 500kW för Färgelanda Vårdhem.

Biopanna 6MW 55% Sunne

6MW biopanna spån/bark 55% som ska förse Sunne med fjärrvärme.

Biopanna 1MW Sysslebäck

Biopanna 1MW i prefabricerad panncentral installerades innan jul i Sysslebäck. Pannan är utförd med rörlig hydraulisk roster och anpassad för kutterspån, snickeriavfall.

Pelletspanna 320kW Oslo bioolja

1st Pelletspanna 320kW samt biooljepanna 500kW installerades under hösten 2012 i Eikeli Vidaregående skole i Oslo.

Pelletspanna 500kW Oslo

Pelletspanna 500kW samt biooljereserv installerades under hösten 2012 i Nesbru Vidergående skole i Oslo. Pelletspannan är helautomatiskt med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändning, automatisk sotning och uraskning.

TPC 1MW Pellets Bäckefors

Pelletspanna 1MW samt oljepanna 1MW i prefabricerad panncentral till Bäckefors i Dalsland. Pelletspannan är utförd med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändningsutrustning, automatisk sotning och askutmatning.

Go to Top