/ Nyheter

Nyheter

Här hittar du nyheter om våra aktuella projekt och om verksamheten.

2023-02-25
2023-02-25

Sågverk Fagersta 5MW

Karl Segerströms sågverk ligger utanför Fagersta och producerar konstruktionsvirke för tex limträbalkar, takstolar och paneler. Karl Segerström AB är specialiserade på gran. För att möjliggöra expansion investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning från AKJ Energiteknik där man planerar elda huvuddelen bark. En komplett ny panncentral byggs bredvid sågen.

AKJ Energiteknik är totalentreprenör för maskin- och processutrustningen. Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering med stångmatare, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med rörlig rosterteknik för fuktiga sågverksbränslen med gran-, tallbark, sågspån och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

2023-02-05
2023-02-05

Kiruna – 10MW pellets

Kiruna är under omfattande stadsomvandling pga den expanderande gruvindustrin samtidigt som energisystemet ställs om till att i framtiden i huvudsak försörjas med spillvärme från LKAB. LKABs malmförädlingsprocesser genererar stora mängder överskottsvärme i den kemiska reaktion som uppstår när magnetit oxiderar till hematit varefter järnmalmskoncentrat pelleteras till transporterbara kulor. Spillvärmen är en del i en större grön omställning med målet att Kiruna ska vara klimatneutralt till 2025. Bef avfall- och oljepannor planeras att ersättas successivt. De nya pelletspannorna kommer att fungera som planerbara spets- och reservlastpannor under de kallaste månaderna och som komplement till spillvärmen.

AKJ Energiteknik levererar två st prefabricerade panncentraler till Kiruna för planerbar reserv- och spetslasteffekt.

Pannorna levereras som prefabricerade modulbaserade panncentraler, s.k. TPC, (transportabel panncentral) med en pelletspanna på 5MW i resp. panncentral. Panncentralerna prefabriceras på verkstad och utförs i maximal storlek för flyttas och köras på väg utan avspärrning och poliseskort.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med vattenkylt rörligt rostersystem för torra biobränslen med pellets och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och reglerområde.

Kontraktet innefattar projektering, tillverkning, montage och driftsättning av kompletta pannanläggningar med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

2022-12-03
2022-12-03

Göteborg – 2x10MW bioolja

AKJ Energiteknik levererar 2x10MW biooljepannor för planerbar reserv- och spetslasteffekt till fjärrvärmenätet i Göteborg. Detta projekt är en deletapp i ett större hållbarhetsprojekt med målet att konvertera bort naturgas och minska beroende av fossila bränslen.

Biooljepannorna är placerade i prefabricerade panncentraler s.k. TPC (Transportabel panncentral). Panncentralerna är prefabricerade på verkstaden i Karlstad och utförs i maximal storlek för att kunna flyttas och köras på väg utan avspärrning och poliseskort.

Pannorna kommer eldas med biooljor av typen MFA (Mixed fatty acid). Det finns flera hållbarhetsklassade MFA-oljor som är baserade på raps, soja, majs och solros. Oljorna tillverkas genom att återanvända restprodukter från tex läkemedelstillverkning, oleokemisk industri och biodieseltillverkning.

Förbränningsutrustningen är utförd i lågNOx-utförande med rotationsbrännare. Biooljan tillförs under lågt tryck till insidan av en roterande kopp som under hastighet finfördelar oljan till en dimma samtidigt som förbränningsluft tillförs i flera steg.

Resp panna är försedd med elektrofilter då pannorna är förberedda för användas mer än 500h/år (MCP-direktivet).

Kontraktet omfattar bränslehantering med 2x80m3 isolerade oljetankar, 1st reservoljetank 50m3, startanordning gasol, panncentraler, oljebord, oljebrännare, hetvattenpannor, distributionspumpar, expansion, tryckhållning, elektrofilter, skorsten, rör, el- och styrinstallationer. Styrskåp med ABB AC800M controllers, ABB 800xA DCS, överordnat styrsystem.

2022-11-13
2022-11-13

Knivsta – Prefabricerad panncentral med 5MW biopanna för pellets och flis.

Knivsta ligger mellan Stockholm och Uppsala och är en expansiv kommun där det planeras två nya hållbara stadsdelar med 15000 nya bostäder. Befintligt fjärrvärmeverk producerar årligen ca 50GWh, anläggningen har idag två biobränslepannor på 15MW resp 5MW. Den nya pannan kommer ersätta bef 5MW panna och kommer fungera som sommar- och spetslastpanna. Målet med satsningen är att erbjuda helt fossilfri fjärrvärme.

Den nya biopannan levereras i en prefabricerad modulbaserad panncentral, s.k. transportabel panncentral (TPC).

Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för torra biobränslen med pellets och flis och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och reglerområde.

2022-09-24
2022-09-24

Sågverk Småland 5MW – Wallnäs Timber investerar i ny 5MW pannanläggning

Wallnäs sågverk ligger i Mariannelund utanför Vimmerby och producerar ca 150000m3sv som används inom konstruktions-, och möbelindustrin. Wallnäs är specialiserade på timmer av grövre dimensioner. För att möjliggöra expansion investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning från AKJ Energiteknik där man planerar elda huvuddelen bark.

AKJ Energiteknik är totalentreprenör för maskin- och processutrustningen. Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering med stångmatare, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen med gran-, tallbark, sågspån och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

2022-08-28
2022-08-28

Oslo – 15,8MW biovärmeanläggning

Installation av ny 8MW flispanna, uppgradering och renovering av bef flispanna från 4MW till 4,8MW, ny rökgaskondensering 3MW samt nytt gemensamt elfilter. Fjärrvärmeproduktionen uppgår idag till 60GWh, målet är uppgradering med mer effekt, förbättrad miljöprestanda och möjliggöra fortsatt expansion med ytterligare ca 20GWh fossilfri fjärrvärme.

Projektet byggs i bef lokaler under pågående fjärrvärmeproduktion och just nu är en etapp i driftsättningsfas.

Kontraktet omfattar ny bränsleinmatning från kranlager, förbränningssystem med rörligt roster, hetvattenpanna, askutmatning, rökgasrening med elfilter, rökgaskondensering, mek-, rör-, el- och styrinstallationer samt uppgradering av bef pannlinje.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med rörligt roster och avancerade styrning för fuktiga biobränslen och designas för flis, grot och sågverksavfall. Anläggningen optimeras för att maximera bränsleflexibilitet och minimera emissioner.

2022-07-05
2022-07-05

Brumunddal – 5MW bioånga

 AKJ Energiteknik bygger ny fliseldad ånganläggning som ska försörja livsmedelsindustri med ånga och fjärrvärme i Brumunddal.

Eidsiva Bioenergi är Norges tredje största fjärrvärmeleverantör och i Brumunddal produceras årligen ca 30GWh ånga och fjärrvärme. Ånga levereras bla till Grilstad som är en av Skandinaviens större livsmedelsindustrier med fokus på förädlade köttprodukter. Eidsiva investerar nu i en ny modern ånganläggning från AKJ Energiteknik.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs vattenkylda rostersystem och anpassas för torr till medelfuktig flis. Rökgasreningsutrustning sker med multicyklon och elektrofilter. Bränsleinmatning kommer ske med ett speciellt bränslesystem anpassat för mobila walkingfloor lastbilstrailers.

AKJ är totalentreprenör för el-,mek-, processutrustning och kontraktet omfattar projektering, montage och driftsättning av bränsleinmatning, förbränningsutrustning, ång- och matarvattensystem, el-, styr-, rörinstallationer, skorsten samt rökgasrening.

2022-05-26
2022-05-26

Moelven Valåsens nya pannanläggning driftsatt

Projektet har utförts under full produktion på sågverket med högt fokus på logistik, safty (noll olyckor) enl. tidplan och inom budget. Prestanda >12MW med fina emissionsvärden.

AKJ Energiteknik var totalentreprenör för hela projektet som innefattade mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och bränslelager, bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, styr-, och elinstallationer samt värmedistributionssystem för 28MW.

Förbränningsutrustningen är utförd med AKJs förbränningssystem med rörligt roster för fuktiga sågverksbränslen och har optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner.

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet.

Vi på AKJ tackar Moelven för professionellt ledarskap och alla leverantörer för ert starka engagemang.

2022-04-23
2022-04-23

3MW pannanläggning till Lindvallens värmeverk

Fjärrvärmenätet växer i den expansiva skidorten. Bef flispanna är från 2008 och nu har Fjällvärme investerat i en ny modern flispanna från AKJ Energiteknik samtidigt som bef flispanna förses med elektrofilter. Målet med satsningen är att skapa möjlighet till fortsatt expansion med helt fossilfri fjärrvärme.

Kontraktet omfattar nytt flislager med stångmatare, bränsletransportör, förbränningssystem med rörligt roster, hetvattenpanna, askutmatning, rökgasrening med elfilter, mek-, rör-, el- och styrinstallationer.

Förbränningsutrustningen anpassas för sågverksavfall i form av bark och flis. Anläggningen optimeras för att maximera bränsleflexibilitet och minimera emissioner.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.