Slide background

Hållbara Energilösningar för framtiden.

Biopanna 1MW Sysslebäck

Biopanna 1MW i prefabricerad panncentral installerades innan jul i Sysslebäck. Pannan är utförd med rörlig hydraulisk roster och anpassad för kutterspån, snickeriavfall.

Pelletspanna 500kW Oslo

Pelletspanna 500kW samt biooljereserv installerades under hösten 2012 i Nesbru Vidergående skole i Oslo. Pelletspannan är helautomatiskt med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändning, automatisk sotning och uraskning

TPC 1MW Pellets Bäckefors

Pelletspanna 1MW samt oljepanna 1MW i prefabricerad panncentral till Bäckefors i Dalsland. Pelletspannan är utförd med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändningsutrustning, automatisk sotning och askutmatning.