/ Referenser / Bäckebrons sågverk

Bäckebrons sågverk 8MW

Filipstads Värme levererar fjärrvärme till Filipstad och värmen produceras med flis.

Projektet genomfördes under 2019 och avser ny flispanna 4MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 1,3MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och elinstallation.

Projektinformation

Projektinformation

Projekt

Typ
Fjärrvärmeanläggning

Genomförande

Totalentreprenad

Kund

Filipstad Energi AB

Typ
Fjärrvärmeanläggning

Genomförande

Totalentreprenad

Kund

Filipstad Energi AB

Anläggning

Flispanna
Effekt: 4MW

Rökgaskondensor
Effekt: 1.3MW

Rening

Elfilter

Miljökrav

25mg/nm3 stoft
240mg/nm3 No

Flispanna
Effekt: 4MW

Rökgaskondensor

Effekt: 1.3MW

Rening

Elfilter

Miljökrav

25mg/nm3 stoft
240mg/nm3 No

Deltagare

Projektchef
Gustav Jansson

Projekteringsledare
Ingvar Jansson

Projektledare

Marcus Lindholm

Arbetsledare

Anders Hed

Projektchef
Gustav Jansson

Projekteringsledare

Ingvar Jansson

Projektledare

Marcus Lindholm

Arbetsledare

Anders Hed

/ Referenser / Bäckebrons sågverk

Service för alla anläggningar

Filipstads Värme levererar fjärrvärme till Filipstad och värmen produceras med flis.

Projektet genomfördes under 2019 och avser ny flispanna 4MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 1,3MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och elinstallation.

VÄRMANDE BIPRODUKTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Risus commodo viverra maecenas accus lacus vel facilisis.

FLIS SOM BRÄNSLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Risus commodo viverra maecenas accus lacus vel facilisis.

Flis som bränsle

Bäckebrons sågverk är ett flexibelt sågverk som sågar 50 000 m3 klentimmer per år av furu och gran. En biprodukt är cellulosaflis som förutom att användas av massaindustrin och värmeverk också används som bränsle i flispannan leveraerad av AKJ.

Kommentar från Bäckeron. Pannans betydlese för sågverkets framtida verksamhet/expansion. Fördelar mot gamla pannan.

Värmande biprodukter

Bäckebrons sågverk är ett flexibelt sågverk som sågar 50 000 m3 klentimmer per år av furu och gran. En biprodukt är cellulosaflis som förutom att användas av massaindustrin och värmeverk också används som bränsle i flispannan leveraerad av AKJ.

Kommentar från Bäckeron. Pannans betydlese för sågverkets framtida verksamhet/expansion. Fördelar mot gamla pannan.

Teknologi i framkant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Risus commodo viverra maecenas accus lacus vel facilisis.

Teknologi i framkant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna alia.

Risus commodo viverra maecenas accus lacus vel facilisis.

“Flispannan från AKJ säkerställer vårt framtida energibehov”

Kontaktperson

Kontaktperson

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Lars-Åke Adolfsson

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

Referenser

Referenser

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

25MW

Projekttyp

25MW

Projekttyp

Projektdata

Projekt
Typ: Fjärrvärmeanläggning
Genomförande: Totalentreprenad
Kund: Filipstad Energi AB

Anläggning
Flispanna: 4MV
Rökgaskondensor: 1.3MW
Rening: Elfilter
Miljökrav: 25mg/nm3 stoft
Miljökrav: 240mg/nm3 No

Deltagare
Gustav Jansson, Projektchef
Ingvar Jansson, Projekteringsledare
Marcus Lindholm, Projektledare
Anders Hed, Arbetsledare

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta Lars-Åke som är ansvarig för affärsområde fjärrvärme/industri för liknande lösningar och ytterligare information.

4 +
1.3MW

Fjärrvärme

25MW

Projekttyp

25MW

Projekttyp

LIKNANDE REFERENSER

4 + 1.3MV

FJÄRRVÄRME

50MV

PROJEKTTYP

50MV

PROJEKTTYP