Tjänster & Produkter

Vi på AKJ är specialister inom bioenergi branschen. Vi kan erbjuda dig ett komplett urval av tjänster och produkter för din anläggning i Hela Sverige.

Vi erbjuder service och underhåll för alla typer av förbränningsanläggningar för energiproduktion i spannet 50 kW – 20 MW. Vanliga bränslen i de pannanläggningar vi servar är pellets, briketter, flis, spån, restprodukter från träindustrin och livsmedelsindustri, sädesavrens, bioolja, RME-olja, mineralolja E01 E32 WRD, deponigas, biogas, gasol, vätgas mfl.

Vi servar samtliga förekommande eldningsutrustningar: oljebrännare, pelletsbrännare, flisbrännare, pulverbrännare, gasbrännare, stokers, retorter, rosteranordningar, mfl. Exempel på panntyper är hetvattenpannor, ångpannor, hetoljepannor, varmluftspannor, elpannor mfl.

Våra servicetekniker är duktiga på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning och trimma in förbränningsanläggningarna för att optimera och effektivisera driften.

Vi kan erbjuda serviceavtal för att säkerställa en så driftsäker och energieffektiv anläggning som möjligt. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät av leverantörer och kan snabbt ta fram de flesta reservdelar som finns på marknaden. Vi lagerför prioriterade reservdelar.