Biopanna 6MW Sunne för bark/flis driftsatt enl. tidplan.