Project Description

Wellpapp – Bioeldad ånganläggning Peterson Packaging Norrköping

Pemco Energi kommer levererar ånga till Peterson Packagings wellpapp tillverkning i Norrköping. Ånga produceras med träpellets. Projektet utfördes 2016 och avsåg ny biopanna 2,5MW för pellets/flis med ångackumulator, bränslelager med pelletsilos, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rörinstallationer.

Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), Victor Karlsson, (Produktionschef), Martin Jansson (montage- driftsättningsledare).
Fakta: Wellpapp – Pappersindustri, totalentreprenad
Info: Bioeldad ångpanna 3,7 ton/h, miljökrav 100mg/nm3 stoft

Kontakta oss för mer info och bokning av studiebesök.