Project Description

Fjärrvärmeanläggning Sunne, Rindi Energi AB

Rindi Energi levererar fjärrvärme till Sunne tätort. Värmen produceras med flis. Projektet utfördes under 2013 och avsåg ny flispanna 6MW med bränsleinmatning, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner.

Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), David Jansson, (Produktionschef), David Jansson (Arbetsledare), Håkan Hasselgren (Kalkylator), Peter Fahlstad (byggledare), David Jansson (installationssamordnare).
Fakta: Fjärrvärme anläggning, totalentreprenad i samverkan
Info: Flispanna 6MW, miljökrav 50mg/nm3 stoft

Kontakta oss för mer info och bokning av studiebesök.