Project Description

Fjärrvärmeanläggning Kjeller 5MW, Pemco Energi AS

Pemco Energi levererar fjärrvärme till Norska försvarets byggnader och industrianläggningar i Kjeller. Inom anläggningen finns industriella värmeprocesser som hög tillgänglighet. Projektet utfördes under 2012-2014 och avsåg ny bioeldad fjärrvärmeanläggning 5MW med pannor för pellets/flis bränsleinmatningar för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner.

Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), David Jansson, (Produktionschef), David Jansson (Arbetsledare), Håkan Hasselgren (Kalkylator), Peter Fahlstad (byggledare), David Jansson (installationssamordnare).
Fakta: Industri/Fjärrvärmeanläggning, totalentreprenad i samverkan
Info: 5MW, miljökrav 200mg/nm3 CO

Kontakta oss för mer info och bokning av studiebesök.