Project Description

Fjärrvärmeanläggning Älvdalen, Pemco Energi AB

Pemco Energi levererar fjärrvärme till Älvdalen tätort. Värmen produceras med flis/pellets. Projektet utfördes under 2014 och avsåg ny fjärrvärmeanläggning 5MW med bränsleinmatning, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner.

Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), Björn Karlsson, (Produktionschef), David Jansson (Arbetsledare), Håkan Hasselgren (Kalkylator), Peter Fahlstad (byggledare), Anders Hed (installationssamordnare).
Fakta: Fjärrvärme anläggning, totalentreprenad i samverkan
Info: 5MW, miljökrav 150mg/nm3 stoft

Kontakta oss för mer info och bokning av studiebesök.