Project Description

Fjärrvärmeanläggning 4,5MW, Arvika fjärrvärme AB

Arvika Fjärrvärme levererar fjärrvärme till Arvika tätort. Värmen produceras med pellets. Projektet utfördes under 2012 och avsåg ny biopanna 4,5MW för pellets/torrflis med bränsleinmatning för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner.

Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare).
Fakta: Fjärrvärme anläggning, Biopanna 2MW
Bränsle: fuktig träflis (55% fukthalt)
Effekt: 7 + 2,3 MW
Byggår: 2015

Kontakta oss för mer info och bokning av studiebesök.