Den 5/10 var det invigning av konverteringsprojektet vi utfört på Nortura Rudshögda, en av Norges större livsmedelsindustrier. Komplicerad ångprocess där vi designat och installerat ett förbränningssystem för lågvärdigt bränsle i form av fuktig bark, flis, spån, ett ångsystem med ångpanna, eco, ångackumulator, kondensat, mava-utrustning mm. Norges lantbruksminister skar bandet och skottade flis, vi önskar dem lycka till med deras nya bioeldade ånganläggning.

Konverteringen motsvarar 275 varv runt jorden med bil per år som ersätts med biprodukter från sågverksindustrin.