Jämtkraft har valt att anlita AKJ Energiteknik för att uppföra en ny fjärrvärmeanläggning för Åre på 6MW+1,5MW. Fjärrvärmenätet i Åre är ca 40 GWh, satsningen är en del i att erbjuda fossilfri värme till alpina VM 2019.

Kontraktet omfattar hela kedjan med bränslelager i form av nedsänkt tippficka, förbränningsugn för fuktigt biobränsle, hetvattenpanna, elfilter, rökgaskondensering, askhantering, skorsten, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Fosilfritt i Åre 2019, Läs mer…