4/5 Invigning av fjärrvärmeanläggningen vi på AKJ byggt i Mora åt E.On, starkt jobbat alla inblandade.