Vadstena; Utbyggnad med ny fjärrvärmeanläggning, totalentreprenad innefattande mark, va, bygg, stomme, bränslehantering, förbränningsutrustning, rör-, elinstallationer, styrsystem, rökgaskondensering, rökgasrening med el filter mm.

Förbränningsutrustningen är anpassad för lågvärdiga sågverksbränslen och optimerad för att maximera rökgasåtervinning och minimera emissioner.

Målet har varit att genom samverkan bygga en kostnadseffektiv, hållbar fjärrvärmeanläggning som visar att Rindi Vadstena är i framkant inom fjärrvärme. Kontakta oss om ni är intresserade höra mer.