6MW biopanna spån/bark 55% som ska förse Sunne med fjärrvärme.