Fjärrvärmeanläggning 4MV

Filipstads Värme levererar fjärrvärme till Filipstad. Värmen produceras med flis. Projektet genomfördes under 2019 och avser ny flispanna 4MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 1,3MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och elinstallation.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad ABA där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga bygg- och processrelaterade discipliner.

Filipstads Värme levererar fjärrvärme till Filipstad. Värmen produceras med flis. Projektet genomfördes under 2019 och avser ny flispanna 4MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 1,3MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och elinstallation.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad ABA där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga bygg- och processrelaterade discipliner.