Vi inom AKJ vill passa på att tacka alla vänner, kunder och samarbetspartners för 2017 och önska ett gott nytt år

Vi har under 2017 konverterat industrier från fossil olja till förnyelsebar energi motsvarande ca 500 varv runt jorden med bil samt moderniserat och byggt ut ett flertal fjärrvärmeanläggningar. 2017 var ännu ett utvecklande år där vi tog flera steg framåt samt stärkte organisationen ytterligare med affärschef, projektledning, montageledarare, ingenjörer och nu efter jul börjar förstärkning på eftermarknad. En intressant utveckling är att vårt affärsupplägg med samverkansprojekt efterfrågas allt mer, just nu bygger vi Vadstena 4MW fliseldad fjärrvärmeanläggning till Solör Bioenenergi enl. denna modell. Ett av våra mer omfattande projekt som driftsattes 2017 var Nortura Rudhögda, med 3MW fliseldad ångpanna. Vårt åtagande innefattande bränslelager, förbränningsugn, ångpanna, ångackumulator, ångväxlare rör, el, rökgasrening samt styrsystem.

Ett annat spännande projekt var konvertering av en oljeeldad sprängmedelindustri anläggning i Gyttorp till träpellets. Där har vi nu byggt en 2,5MW pelletspanna med 4MW reservpanna, grävt och svetsat ca 2000m samt byggt om ett stort antal undercentraler.

Vi har även byggt prefabricerade panncentraler till Norge samt uppgraderat panncentraler i Forshaga och Deje, de använder numera briketter för baslast. Vi har moderniserat och renoverat flertal förbränningsugnar från KMW, Saxlund, Weiss mfl. Vi säljer prisvärda optimeringsroster till dessa ugnar.

Inför 2018 ska vi bl.a. konvertera en oljeeldad industri till flis samt bygga fjärrvärmeanläggning i till Åre. Vi har lösningar från 50kW – 50MW för torra, fuktiga, pulveriserade biobränslen samt el, gas och olja.

Tack för 2017  & Gott nytt år!