4/5-17 Invigning av fjärrvärmeanläggningen vi på AKJ byggt i Mora åt E.On, starkt jobbat alla inblandade.